ValePan vuosikokous 6.9.2021 klo 18

Tervetuloa vuosikokouseen MA 6.9.2021 klo 18.

Paikka: VaLePan toimisto.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
 9. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 10. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta 3-8 jäsentä hallitukseen
 11. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat
 13. Kokouksen päättäminen
X